Friday, January 16, 2009

VN Express: 100 người giàu nhất trên TTCK 2008

Xem chi tiết ở đây.

Click here to see top 100 rich persons in Vietnam Stock Market 2008.

No comments: