Wednesday, November 19, 2008

Daugher of SRV Prime Minister Nguyen Tan Dung married a Vietnamese-American

Con gái Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lên xe hoa
http://sgtt.com.vn/detail29.aspx?columnid=29&fld=htmg/2008/1117/43483&newsid=43483

Nguyen Thanh Phuong
Doanh nhân trẻ Nguyễn Thanh Phượng: “Nên làm nhiều và nói ít thôi”

Nguyen Bao Hoang
IDG Ventures Vietnam: Henry (Hoang) Nguyen
Bảo Hoàng và quỹ đầu tư 100 triệu USD
Người tìm kiếm ông chủ “Google” Việt Nam

No comments: